Akustiskais komforts dzīvojamās telpās ir kļuvis arvien svarīgāks cilvēkiem viņu personīgajā dzīvē, kā arī viņu darba vietā. Laba un patīkama saruna restorānā vai ēdamistabā, klausoties orķestri koncertzālē ar pienācīgu skaņas izplatīšanu vai arī mācoties klasēs ar optimālu runas saprotamību, ir visi piemēri, kas parāda, kā pareizs dzīves telpu akustiskais dizains var ietekmēt mūsu ikdienas dzīvi. Daži parametri ietekmē mūsu uztveri par dzīves, darba vai atpūtas telpas skaņas kvalitāti. Tie ir fona troksnis, reverberācijas laiks un skaņas spiediena līmeņa sadales viendabīgums. Starp tiem, visticamāk, visbūtiskākā ir reverberācijas kontrole. Labākās sistēmas reverberācijas laika samazināšanai strādā ar ģeometrijas īpašībām un materiālu porainību, lai palielinātu skaņas absorbciju un samazinātu globālo skaņas spiediena līmeni.
Telpas akustiskās īpašības kontrole ir ļoti svarīga šādos ēku tipos:
– skolas
– konferenču zāles
– Biroji un rūpniecības telpas
– slimnīcas
– Tirdzniecības un izstāžu telpas
– sporta zāles